Brochów, dnia 15.11.2010 r.

 

Podsumowanie realizacji projektu za okres od kwietnia 2008 r.  do listopada 2010 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie od 2008 roku realizuje projekt pt. Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów w oparciu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2008 roku objęliśmy wsparciem 10 osób, w 2009 – 15 osób, w roku bieżącym –też 15 osób, które jednocześnie nie pracowały (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi do lat 7) i były w wieku aktywności zawodowej.

Zorganizowaliśmy dla w/w osób następujące formy wsparcia:

-          zajęcia  z doradcą zawodowym i z psychologiem;

-          poradnictwo obywatelskie;

-          wycieczki i spotkania integracyjne;

-          kursy/szkolenia zawodowe w wybranych przez uczestników projektu zawodach, takich jak: nowoczesne metody wykańczania wnętrz, opieka nad osobami starszymi i dziećmi, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych gazem LPG, bukieciarz – florysta, pracownik magazynowy (w tym obsługa wózków jezdniowych).

Każda osoba, która wzięła udział w projekcie ukończyła wybrane przez siebie szkolenie zawodowe. Mogła też nauczyć się, pisać dokumenty w sprawie przyjęcia do pracy (życiorys, list motywacyjny), oraz samodzielnie  poszukiwać pracy.

Zaowocuje to w przyszłości wzrostem aktywności zawodowej i społecznej uczestników szkoleń.

Dzięki pozyskanym dotacjom możliwe było również dofinansowanie zatrudnienia pracownika socjalnego.

 

                                                  OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

       W celu zaplanowania działań na rok 2011 zapraszamy osoby - znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej (dochód  netto nie może przekraczać 351,00 zł na 1 osobę w rodzinie, lub 477 zł na osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe), które chcą bezpłatnie nauczyć się nowego zawodu na kursach i szkoleniach oraz równocześnie spełniają następujące warunki:

- nie pracują zawodowo;

- są długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi do lat 7 – (z wyjątkiem osób na urlopach wychowawczych);

- są w wieku aktywności zawodowej;

- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;

- mają wykształcenie średnie lub niższe.

Zapraszamy również z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej:

- osoby doznające przemocy, które chciałyby skorzystać z cyklu porad specjalistów;

- sprawców przemocy, którzy chcą skorzystać z terapii dla sprawców przemocy;

- młodzież w wieku do 25 lat, pragnącą podjąć naukę w szkole policealnej w roku szkolnym 2011/2012, która z przyczyn ekonomicznych nie mogła rozpocząć nauki w szkole policealnej.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie w dniach od 06 do 07. XII. 2010 r. w godz. 930 – 1500 (pokój nr 6).

Osoby, które nie ukończyły lat 18 są proszone o zgłaszanie się wraz z jednym z rodziców w w/w terminie. Ewentualne zapytania można kierować pod nr telefonu 0-22 / 725 – 71 -  82.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

 

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Proejkt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-30 10:03:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-30 10:03:49
  • Liczba odsłon: 663
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613118]

przewiń do góry