2022-07-22_informacja_z_otwarcia_ofert_kalejdoskop_wiedzy_meble.pdf

2022-07-22_informacja_o_wyborze_najkorzystniej_oferty_zakup_dostawa_sprzetu_komputerowego.pdf

odpowiedź na pytanie nr 1

*****

 

Brochów, dnia 07.07.2022r.

GMINA BROCHÓW

05-088 Brochów

ZP.273.4.2022

 

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 złotych

 

                Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

„Zakup, dostawa, instalacja, wstępna konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z zakupem oprogramowania”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej  V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

zapytanie ofertowe

załączniki do zapytania ofertowego

projekt umowy

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-07 14:23:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-22 14:23:39
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2743440]

przewiń do góry