BP.6733.19.2018      Budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN15 kV na terenie: działek nr ewid. 258/1,
                                 657/1, 658/3, 658/5, 659/13 w miejscowości Śladów, działek nr ewid. 137/3, 137/1, 137/5, 137/6, 137/7,
                                 137/4, 137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 191, 180 w miejscowości Kromnów, działek nr
                                 ewid. 52/3, 52/4 w miejscowości Gorzewnica, działek nr ewid. 44/6, 44/2, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10,
                                 44/3, 45/3, 46/3, 44/5, 61/1, 68/1 w miejscowości Piaski Duchowne, gm. Brochów***

BP.6733.18.2018      Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączem kablowym na terenie działek
                                 nr ew. 111/2, 117 w miejscowości Tułowice oraz działek nr ew. 56, 34, 54, 95 w miejscowości
                                 Hilarów, gm. Brochów


***

BP.6733.17.2018      Budowa sieci elektroenergetycznej - stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kv oraz
                                  wewnętrznej kablowej linii zasilającej nN 0,4 kV na terenie działki nr ew. 55/1 w miejscowości
                                  Konary, gm. Brochów


***

BP.6733.16.2018      Budowa linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi na terenie działek nr ew. 188/1, 220, 163, 77,
                                  11/3, 12, 19/6, 189, 222, 221/1 w miejscowości Tułowice, gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 4.2019.pdf
załącznik nr 1 do decyzji.pdf

***

BP.6733.15.2018      Budowa sześciu stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV
                                  i nN 0,4 kV, słupów linii napowietrznej SN i nN, linii napowietrznej nN oraz złączy SN na terenie
                                  działek nr ew. 205, 500/2, 206, 231, 352, 321/2, 320/2, 319/2, 318, 316, 314/4, 317/3, 284, 258/1
                                  w miejscowości Śladów, na terenie działek nr ew. 26, 25/3, 49/1 w miejscowości Nowa Wieś Śladów
                                  oraz na terenie działek nr ew. 174, 211, 279, 539/2, 321/1, 414/3, 476/2, 515/10, 505/25 w miejscowości
                                  Przęsławice, gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie z dnia 07.05.2019 r. o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

***

BP.6733.14.2018      Budowa dwóch stacji transformatorowych 15kV/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV
                                 i nN 0,4 kV oraz słupów linii napowietrznej na terenie działek nr ew. 657/2, 258/1, 139, 143/3
                                 w miejscowości Śladów, gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie z dnia 07.05.2019 r. o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 231.2019.pdf
załącznik nr 1 do decyzji cz. 1.pdf
załącznik nr 1 do decyzji cz. 2.pdf
załącznik nr 2 do decyzji cz. 1.pdf
załącznik nr 2 do decyzji cz. 2.pdf
załącznik nr 3 do decyzji cz. 1.pdf
załącznik nr 3 do decyzji cz. 2.pdf

***

BP.6733.13.2018      Budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie: działek nr ewid. 6/2, 14, 63
                                  w miejscowości Wilcze Tułowskie, działki nr ewid. 158 w miejscowości Miszory, gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 3.2019.pdf

***

BP.6733.12.2018      Budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie: działek nr ewid. 265, 106
                                  w miejscowości Janów, działek nr ewid. 302, 221/1 w miejscowości Brochów, działek nr ewid. 316, 141
                                  w miejscowości Tułowice, gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 2.2019.pdf


***

BP.6733.11.2018      Budowa odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie: działek nr ewid. 75, 76,
                                 108, 131, 123 w miejscowości Tułowice oraz działki nr ewid. 6/1 w miejscowości Wilcze Tułowskie,
                                   gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 1.2019.pdf

***

BP.6733.10.2018      Budowa stacji transformatorowej 15kV/0,4 kV oraz sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV
                                  i nN 0,4 kV  na terenie działki nr ew. 272 w miejscowości Śladów,  gm. Brochów

obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf
obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie z dnia 07.05.2019 r. o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 230.2019.pdf
załącznik nr 1 do decyzji.pdf
obwieszczenie o złożeniu odwołania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
obwieszczenie o złożeniu odwołania.pdf

***

BP.6733.9.2018      Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 221/2 w miejscowości Janów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie informujące o złożeniu zażalenia.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
obwieszczenie informujące o złożeniu odwołania od decyzji.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

***

BP.6733.8.2018      Budowa stacji transformatorowej SN/nn, sieci elektroenergetycznej kablowej SN i nN wraz
                                ze złączem kablowym na terenie działek nr ewid. 95/2, 72, 46, 45 w miejscowości Konary,
                                gm. Brochów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 419.2018.pdf
załącznik nr 1 do decyzji.pdf

***

BP.6733.7.2018      Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 311, 313, 234, 237, 236/7,
                                236/11, 236/13 w miejscowości Janów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 335.2018.pdf
załącznik nr 1 do decyzji.pdf
załącznik nr 2 do decyzji.pdf

***

BP.6733.6.2018      Zmiana ostatecznej Decyzji Nr 201.2017 z dnia 26.05.2017 r. znak: BP.6733.10.2017 o ustaleniu
                                lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej:
                                budowę targowiska wiejskiego „Mój Rynek” w Brochowie na terenie działki nr ewid. 315
                                w miejscowości Brochów, gm. Brochów


***


BP.6733.5.2018    
Budowa sieci
gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 122/1, 180 w miejscowości Janów


***

BP.6733.4.2018    
Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz ze złączem kablowym SN 15kV na terenie działek
                               nr ewid. 72, 55/1
w miejscowości Konary

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 276.2018.pdf
załącznik nr 1 do decyzji.pdf

***

BP.6733.3.2018     Budowa sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowym na terenie działek nr ewid. 283, 284,
                               258/1, 113
w miejscowości Śladów

obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
  obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf
decyzja nr 264.2018.pdf
załącznik nr 1 do decyzji.pdf

***

BP.6733.2.2018    Budowa odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 31, 33, 34/3,
                              34/4
w miejscowości Malanowo  


***

BP.6733.1.2018    Budowa odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr ewid. 299 i 300/2
                              w miejscowości Brochów oraz działki nr ewid. 17 w miejscowości Malanowo


obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf
obwieszczenie o wydanych postanowieniach.pdf
obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf  
decyzja nr 111.2018.pdf
  załącznik nr 1 do decyzji.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-16 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-23 08:28:44
  • Liczba odsłon: 844
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626599]

przewiń do góry