uniewaznienie_zapytania_ofertowego.pdf

***********************************

2019-10-31_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf**************************************************************

                                                                                                            Brochów, 29.10.2019 r.

 

Gmina Brochów
Brochów 125
05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.10.2019

                                                                        Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem

 

Gmina Brochów działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Aktywna tablica w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Śladowie” informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

1.       Proszę o uszczegółowienie opisu monitorów w punkcie: „pakiet edukacyjny”

Opis jest zbyt ogólny.

 

Odpowiedź:   „pakiet edukacyjny” Zamawiący pozostawia do dowolnej interpretacji przez Wykonawcę.

 

                                   

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

**************************************************************

2019-10-28_wszyscy_oferenci.pdf


Brochów, dnia 22.10.2019 r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.10.2019

(znak sprawy)

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Aktywna tablica

w Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz

w Szkole Podstawowej

im. Władysława Jagiełły w Śladowie”

realizowanego w ramach dotacji celowej (Część 85/14 - Rezerwa celowa poz. 26) na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Aktywna tablica"

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr  Szymański

Zamawiający:

Gmina  Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 725-70-03 fax. 22725-70-03 wew. 13

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23     REGON 015891220zapytanie_ofertowe_zp.gn.273.10.2019.pdf 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-10-22 15:47:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-08 16:08:57
  • Liczba odsłon: 860
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623750]

przewiń do góry