2022-08-16_uniewaznienie_zapytania_ofertowego_kalejdoskop_wiedzy.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2022-07-22_informacjao_wyniku_z_otwarcia_ofert_kalejdoskop_wiedzy.pdf

2022-07-22_informacja_z_otwarcia_ofert_kalejdoskop_wiedzy_meble.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2022-07-19_odpowiedz_na_pytanie_nr_1.pdf

2022-07-19_poprawiony_zalacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego_meble_kalejdoskop_wiedzy.docx

2022-07-19_poprawiony_zalaczniki_nr_1_i_3_i_4_do_zapytania_ofertowego_kalejdoskop_wiedzy.docx

-----------------------------------------------------------------------------------------

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130.000 złotych

 

                Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

„Zakup wyposażenia – mebli dla Szkoły Podstawowej w Lasocinie i w Śladowie ”

realizowanego w ramach Projektu „Kalejdoskop wiedzy w Szkole Podstawowej w Lasocinie i w Śladowie” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1, 3 i 4 do zapytania ofertowego

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - projekt umowy

załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-15 14:09:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-16 15:33:01
  • Liczba odsłon: 290
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2743319]

przewiń do góry