WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 22.10.2012 r.

OŚ.6220.8.2012
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3

00 – 015 Warszawa
W odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 września 2012 r. (data wpływu 24.09.2012 r.), znak: WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK w załączeniu przesyłam uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji nadesłane przez pełnomocnika Inwestora (data wpływu 12.10.2012 r.) w zakresie wymaganym w ww. piśmie i ponownie zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’.
Załączniki:

 1. Uzupełnienie na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zawarte w piśmie znak: WOOŚ-II.4240.1044.2012.PK).                                                                                        WÓJT

                                                                            mgr inż. Andrzej Fijołek
Otrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa

 1. A/aDo wiadomości:

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie iformacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 6. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-22 17:12:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-22 17:14:32
 • Liczba odsłon: 629
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2629300]

przewiń do góry