2019-12-16_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.doc

2019-12-06_informacja_z_otwarcia_ofert.doc

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA WYŁAPYWANIE I TRANSPORT DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI  I UTRZYMANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY BROCHÓW W ROKU 2020

 

 

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach zapytania ofertowego, gdzie wartość zamówienia ustalono poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

 

 

Gmina Brochów, Brochów 125, tel. (022)  725-70-03, fax.(022) 725-70-51 ogłasza zapytanie ofertowe na „Wyłapywanie i transport do schroniska bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie opieki  i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Brochów w roku 2020”

 

            Termin realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

             Termin płatności do 30 dni 


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Agnieszka Wieczorek – Podinspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w godz. 9.00 – 15.00 w dni powszednie.

Agnieszka Walisiewicz – Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

 

Termin składania ofert upływa  06.12.2019 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   06.12.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego
pok. nr 15 (sala konferencyjna).

 

 

 ZAMKNIĘTĄ KOPERTĘ Z OFERTĄ OZNACZONĄ: „ZAPYTANIE OFERTOWE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYŁAPYWANIE I TRANSPORT DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI  I UTRZYMANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY BROCHÓW W ROKU 2020

Nr postępowania: ZP.GN. 273.12.2019”

 

 

 Kryteria oceny ofert:

Cena 100%

 

2019-11-28_siwz.pdf
2019-11-28_istotne_postanowienia_umowy.docx
2019-11-28_oswiadczenie_rodo.docx
2019-11-28_oswiadczenie_2.docx
2019-11-28_oswiadczenie_1.docx
2019-11-28_formularz_ceny.docx
2019-11-28_formularz_oferty.docx

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-11-28 16:01:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-16 13:34:26
  • Liczba odsłon: 765
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613093]

przewiń do góry