Brochów, dnia 03.07.2018r.

GMINA BROCHÓW

05-088 Brochów 125


ZP.GN.273.9.2018

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na: Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

współfinansowanego przy pomocy środków

 z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

MAZOWSZE 2018

 

                Gmina Brochów unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 25.06.2018r. dot. „Modernizacji boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”, współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.

                Zamawiający informuje, że w związku iż w prowadzonym postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta unieważnia się postępowanie.

Jednocześnie Zamawiający powiadamia, że w dniu 03.07.2018r. roku ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.


                                                                                                       WÓJT
                                                                                                                 Piotr Szymański

---------------------------------------------------------------------------------

GMINA BROCHÓW
05-088 Brochów


ZP.GN.273.9.2018

 

 

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

współfinansowanego przy pomocy środków

  z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

MAZOWSZE 2018

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe                              na Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów

 

Termin realizacji całości zamówienia:   -       07.08.2018r.

Termin płatności    -      do   30 dni  


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

Marta Józwik    e-mail: m.jozwik@brochow.pl

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl – zakładka Zapytania ofertowe

 

  Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe na Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

Termin skład ania ofert upływa 02.07.2018r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:   Cena oferty 100%


                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                  Piotr Szymański


zapytanie_ofertowe_boisko_wolka_25.06.2018.docx

projekt_umowy_boisko_wolka_25_06_2018.docx

2018-06-18_przedmiar_boisko_wolka.xlsxInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tarczyk Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 13:54:35
  • Liczba odsłon: 831
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626573]

przewiń do góry