UCHWAŁA Nr XXXIII/194/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 grudnia 2013 roku

  w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom/niepublicznym punktom przedszkolnym/niepublicznym zespołom wychowania przedszkolnego na terenie gminy Brochów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

uchwala_nr_xxxiii_194_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXXIII/193/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 grudnia 2013 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 27 obręb geodezyjny 0009 Gorzewnica gmina Brochów, satnowiącej grunt o pwoierzchni 0,33 ha

  uchwala_nr_xxxiii_193_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXXIII/192/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 grudnia 2013 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

  uchwala_nr_xxxiii_192_2013.pdf


UCHWAŁA Nr XXXIII/191/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 grudnia 2013 roku

  Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2014

2013_12_30_uchwala_xxxiii_191_2013_w_sprawie_budzetu.pdfUCHWAŁA Nr XXXIII/190/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 30 grudnia 2013 roku

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2014-2017

  uchwala_nr_xxxiii_190_2013.pdf


 

UCHWAŁA Nr XXXII/189/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 16 grudnia 2013 roku

  Rada Gminy brochów wyraża zgodę na darowiznę na rzecz Skarbu Państwa działek o nr 126, 130/1, 130/2, 128 i 7, obszaru o łącznej pow. 7100 metrów kwadratowych, położónych we wsiach Tułwoice i Łasice, gminy Brochów, z przeznaczeniem (cel publiczny) na realizację "Jaz na rzece Łasicy w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów"

  uchwala_ne_xxxii_189_2013.pdfUchwała Nr XXXI/188/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013

  w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/169/2013 z dnia 26 czerwca 2013 dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Brochów nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 95/2 obręb Nr 0014 Konary-Łęg gmina Brochów, stanowiącej grunt o powierzchni 2719 m2 z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 96

  uchwala_nr_xxxi_188_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/187/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia Logo Gminy Brochów i zasad korzystania z niego

  uchwala_nr_xxxi__187_2013.pdf

uchwala_nr_xxxi_187_2013_zal_nr_1.jpg

uchwala_nr_xxxi_187_2013_zal_nr_2.pdf
UCHWAŁA Nr XXXI/186/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013 roku

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2014 rok

  uchwala_nr_xxxi_186_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/185/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013 roku

  w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2014

  uchwala_nr_xxxi_185_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/184/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok

  uchwala_nr_xxxi_184_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXXI/183/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013r.

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

oraz zwolnień od tego podatku

  uchwala_nr_xxxi_183_2013.pdfUCHWAŁA NR XXXI/182/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013 roku

  w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.

oraz zwolnień od tego podatku

  uchwala_nr_xxxi_182_2013.pdfUCHWAŁA NR XXXI/181/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

  uchwala_nr_xxxi_181_2013.pdfUCHWAŁA NR XXXI/180/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 27 listopada 2013 r.

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2013-2016

uchwala_nr_xxxi_180_2013.pdfUCHWAŁA NR XXX/179/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 21 października 2013 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

  uchwala_nr_xxx_179_2013.pdf

zal._nr_1_uchwala_nr_xxx_179_2013.pdf

zal._nr_2_uchwala_nr_xxx_179_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXX/178/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 21 października 2013 roku

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2013 - 2016

  uchwala_nr_xxx_178_2013.pdfUCHWAŁA NR XXIX/177/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 25 września 2013 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą Powiatu Sochaczewskiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

  uchwala_nr_xxix_177_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/176/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 25 września 2013 roku

  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brochów

  uchwala_nr_xxix_176_2013.pdfUCHWAŁA NR XXIX/175/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 25 wrzesnia 2013 roku

  w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Brochów

  uchwala_nr_xxix_175_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/174/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 25 września 2013 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

uchwala_nr_xxix_174_2013.pdf

zal._nr_1_uchwala_nr_xxix_174_2013.pdf

zal._nr_2_uchwala_nr_xxix_174_2013.pdf

zal._nr_3_uchwala_nr_xxix_174_2013.pdf

zal._nr_4__uchwala_nr_xxix_174_2013.pdf

zal._nr_5_uchwala_nr_xxix_174_2013.pdf

zal._nr_6_uchwala_nr_xxix_174_2013.pdf


UCHWAŁA Nr XXIX/173/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 25 września 2013 roku

  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

uchwala_xxix_173_2013__w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdfUCHWAŁA Nr XXIX/172/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 25 września 2013 roku

  w sprawie zaciągnięcia pożyciku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środkó pochądzcych z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację inwestycji pn. "Przenudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w miejscowości Tułowice Gmina Brochów

  uchwala_nr_xxix_172_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/171/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 r.

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  uchwala_nr_xxviii_171_2013.pdf

zal_do_uchwaly_nr_xxviii_171_2013.pdfUCHWAŁA NR XXVIII/170/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela,  w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brochów

  uchwala_nr_xxviii_170_2013.pdfUCHWAŁA NR XXVIII/169/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od na rzecz Gminy Brochów nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 95/2 obręb Nr 0014 Konary-Łęg gmina Brochów, stanowiącej grunt o powierzchni ok. 2719 m 2 z przeznaczeniem na pwoiekszenie sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 96

  uchwala_xxviii_169_2013.pdf


UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brochów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

   uchwala_nr_xxviii_168_2013.pdfUCHWAŁA NR XXVIII/167/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

  uchwala_nr_xxviii_167_2013.pdf

zal_nr_1_uchwala_nr_xxviii_167_2013.pdf

zal_nr_2_uchwala_nr_xxviii_167_2013.pdf

zal_nr_3_uchwala_nr_xxviii_167_2013.pdfUCHWAŁA NR XXVIII/166/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

  w sprawie idzielenia Wójtowi Gminy Brochów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

  uchwala_nr_xxviii_166_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/165/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

  uchwala_nr_xxviii_165_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/164/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finsnowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieku Zdrowotnej w Brochowie za 2012 rok

  uchwala_nr_xxviii_164_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXVIII/163/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 26 czerwca 2013 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie za 2012 rok

  uchwala_nr_xxviii_163_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXVII/162/2013

Rady Gminy Brochów

z dnia 17 maja 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwala_nr_xxvii_162_2013.docUchwała nr XXVII/161/2013

Rady gminy brochów

z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów

  uchwala_nr_xxvii_161_2013.doc

Uchwała nr XXVII/160/2013

Rady Gminy Brochów

z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin- stron porozumienia

uchwala_nr_xxvii_160_2013.doc

Uchwała nr XXVII/159/2013

Rady Gminy Brochów

z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiaru utworzenia związku międzygminnego

uchwala_nr_xxvii_159_2013.docUCHWAŁA NR XXV/158/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 18 kwietnia 2013r.

  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brochów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

  uchwala_nr_xxv_158_2013.pdfUCHWAŁA NR XXV/157/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 18 kwietnia 2013r.

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Miasta Sochaczewa na rzecz Gminy Brochów zabudowanych studniami głębinowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr ewid. 96 i 99 obręb Nr 0014 Konary-Łęggmina Brochów

  uchwala_nr_xxv_157_2013.pdf
UCHWAŁA NR XXIV/156/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie: przystąpienia Gminy Brochów do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  uchwala_nr_xxiv_156_2013.pdfUCHWAŁA NR XXIV/155/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 22 marca 2013 r.

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów

  uchwala_nr_xxiv_155_2013.pdfUCHWAŁA NR XXIV/154/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 22 marca 2013 roku

  w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.

  uchwala_nr_xxiv_154_2013.pdfUCHWAŁA NR XXIV/153/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 22 marca 2013 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

  uchwala_nr_xxiv_153_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXIII/152/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 22 marca 2013 roku

  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2013-2016

  uchwala_nr_xxiv_152_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXIII/151/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 29 stycznia 2013 roku

  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady gminy na 2013r.

  uchwala_nr_xxiii_151_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXIII/150/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 29 stycznia 2013 roku

  w sprawie uchwalenia planu pracy Sesji Rady Gminy na 2013r.

  uchwala_nr_xxiii_150_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXIII/149/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 29 stycznia 2013 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

  uchwala_nr_xxiii_149_2013.pdf


 

UCHWAŁA Nr XXII/148/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 29 stycznia 2013 roku

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2013-2016

  uchwala_nr_xxiii_148_2013.pdfUCHWAŁA Nr XXII/147/2013

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 24 stycznia 2013 roku

  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Brochów na rok 2013 Nr XXI/137/2012

  uchwala_nr_xxii_147_2013.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-10 13:23:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 13:29:50
  • Liczba odsłon: 1001
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2623746]

przewiń do góry