Brochów 30.09.2010r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E / OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie     art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.)  zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały nr XXX/167/2010 z dnia 15 września 2010r  o  przystąpieniu  do  sporządzenia    Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla wyznaczonych terenów w miejscowościach Wólka Smolana i Konary.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu.

                   Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy. Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy w Brochowie,  w  terminie do  dnia 10 listopada 2010r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-07 15:58:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-07 15:58:18
  • Liczba odsłon: 782
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2626564]

przewiń do góry