WÓJT GMINY BROCHÓW

 

BP.6733.5.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 16 lipca 2012r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

·         budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 4300 w miejscowościach Plecewice, Konary, Malanowo, Brochów w gminie Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie  znak: MZDW.PP.7331/705-897/2012 z dnia 27.06.2012r. Zarządu Województwa Mazowieckiego (warunkowe).

2.    Postanowienie  znak: DOso-4082/28/12 z dnia 22.06.2012r. Dyrektora kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

               

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach    900 – 1500 strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

                                                                                              Wójt Gminy Brocgów

                                                                                                  Andrzej Fijołek

                                                                                                           (-)

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Plecewice, Konary, Malanowo, Brochów         

 

Wywieszono dnia: 16.07.2012r.

Zdjęto dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-18 11:45:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-18 11:45:36
  • Liczba odsłon: 647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2630780]

przewiń do góry