W YKAZ   NIERUCHOMOŚCI   STANOWIĄCYCH   WŁASNOŚĆ   GMINY   BROCHÓW   PRZEZNACZONYCH   DO   ZBYCIA

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Brochów podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19.08.2020 r. do dnia 09.10.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości,

powierzchnia

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

PLN

Informacje o przeznaczeniu do zbycia

1

2

3

4

5

6

1

KW PL1O/00026821/3

 

obręb 0027 Śladów

działka nr 493/3

 

pow. 1 000 m 2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną nieutwardzoną. Istnieje dostęp do sieci wodociągowej znajdującej się wzdłuż drogi publicznej.

 

Działka nr 493/3 w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 30x32,5m.

 

Działki nr 493/5 w kształcie łamanego prostokąta o wymiarach ok. 25x51 m.

 

Teren płaski, otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, leśne oraz zbudowania siedliskowe i jednorodzinne. W pobliżu rzeka Wisła oraz zachodni kraniec Puszczy Kampinoskiej.

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów nieruchomość położna jest w strefie kształtowania układów osadniczych na terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej

 

dla każdej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

20 230,00

+ VAT

sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

uchwała Nr XLII/308/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 roku.

2

KW PL1O/00026821/3

 

obręb 0027 Śladów

działka nr 493/5

 

pow. 1 197 m 2

23 820,00

+ VAT

3

KW PL1O/00026772/4

 

obręb 0032 Wólka Smolana

działka nr 166/6

 

pow. 491 m 2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren o nie równiej powierzchni, częściowo zadrzewiony i zakrzaczony. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 17x28 m. działka wydzielona w celu poszerzenia sąsiedniej nieruchomości.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, tereny rolne i leśne.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej. W drodze sytuowana jest linia energetyczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów nieruchomość położna jest w strefie rolniczo-osadniczej na terenach rolnych

 

10 450,00

+ VAT

sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawy zagospodarowania działki przyległej

 

uchwała Nr XXII/124/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 29 maja 2020 roku

4

KW PL1O/00034861/4

 

obręb 0032 Wólka Smolana

działka nr 180/14

 

pow. 893 m 2

Nieruchomość niezabudowana, położna na terenie osiedla działek rekreacyjno-letniskowych i mieszkalnych. Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 37,5x23,5 m, w otoczeniu terenów rolnych, zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej. W pobliżu tereny leśne zachodniego krańca Kampinoskiego Parku Narodowego. Osiedle położne przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną nieutwardzoną.

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów nieruchomość położna jest w strefie kształtowania układów osadniczych na terenach potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji rekreacyjno-turystycznych

21 370,00 – wartość prawa własności gruntów

 

12 446,00 – wartość prawa użytkowania wieczystego (zaliczona na poczet ceny nieruchomości)

 

8 924,00 – różnica wartości

 

nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r.

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

uchwała Nr XXII/125/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 29 maja 2020 roku

5

KW PL1O/00034861/4

 

obręb 0022 Piaski Duchowne

działka nr 95

 

pow. 690 m 2

Nieruchomość zabudowana budynkiem letniskowym. Położona na terenie osiedla działek rekreacyjno-letniskowych, w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 575 poprzez drogi wewnętrzne nieutwardzone.

Działka w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 19x36,5m.

Otoczenie nieruchomości stanowią podobne działki, tereny rolne oraz tereny leśne Kampinoskiego Parku Narodowego

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów nieruchomość położna jest w strefie kształtowania układów osadniczych na terenach adaptacji, przekształceń i rozbudowy funkcji rekreacyjno-turystycznych

20 810,00 – wartość prawa własności gruntów

 

12 007,00 – wartość prawa użytkowania wieczystego (zaliczona na poczet ceny nieruchomości)

 

8 803,00 – różnica wartości

 

nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r.

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

uchwała Nr XXII/122/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 29 maja 2020 roku

6

KW PL1O/00026618/7

 

obręb 0022 Piaski Duchowne

działka nr 43/11

 

pow. 604 m 2

Nieruchomość niezabudowana. Położona na terenie osiedla działek rekreacyjno-letniskowych, w otoczeniu Kampinoskiego Parku Narodowego. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 575 poprzez drogi wewnętrzne nieutwardzone.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok. 15x40m.

Otoczenie nieruchomości stanowią podobne działki, tereny rolne oraz tereny leśne Kampinoskiego Parku Narodowego

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów nieruchomość położna jest w strefie kształtowania układów osadniczych na terenach adaptacji, przekształceń i rozbudowy funkcji rekreacyjno-turystycznych

18 217,00 – wartość prawa własności gruntów

 

10 355,00 – wartość prawa użytkowania wieczystego (zaliczona na poczet ceny nieruchomości)

 

7 862,00 – różnica wartości

 

nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004 r.

sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

 

uchwała Nr XXII/123/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 29 maja 2020 roku

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) upływa po 6 tygodniach od daty wywieszenia wykazu, tj. dnia 30.09.2020 r.

 

 

WÓJT (-)

mgr inż. Piotr Szymański


zarządzenie nr 44.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-19 13:09:10
  • Liczba odsłon: 667
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2613260]

przewiń do góry