BP.GG.7331/49/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 10 grudnia 2010r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst w Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

- budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego do działki Nr ewid. 52 w miejscowości Nowa Wieś Śladów gmina Brochów, zostały wydane postanowienia:

1.        Postanowienie DOso-4082/101/10 z dnia 18.11.2010r Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

                Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach poniedziałek - piątek w godzinach

900 – 1500 można zapoznać się i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa Famułki Brochowskie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-10 11:56:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-10 11:56:03
  • Liczba odsłon: 312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1832864]

przewiń do góry