Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brochów

WÓJT GMINY BROCHÓW

ZAWIADAMIA

o podjęciu przez Radę Gminy Brochów Uchwały Nr IX/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu.

Zakres zmiany Studium dotyczy obszaru gminy w granicach administracyjnych.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie lub pocztą na adres:

 

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: m.blaszczyk@brochow.pl.

 

w terminie do dnia 25 października 2019 roku.

 

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-11 15:08:28
  • Liczba odsłon: 419
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1833359]

przewiń do góry