Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
141 Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach II Błaszczyk Monika 2022-09-19
140 2022-08-29 ?Budowa Otwartej Strefy Sportu i Rekreacji w Konarach? Łukasz Kopka 2022-09-16
139 2022-08-24 ?Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów? Błaszczyk Monika 2022-09-15
138 Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie Łukasz Kopka 2022-09-06
137 Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie Łukasz Kopka 2022-08-17
136 2022-04-12 Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie Błaszczyk Monika 2022-06-08
135 2022-04-08 ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Janów? Łukasz Kopka 2022-04-26
134 2022-03-23 ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Janów? Łukasz Kopka 2022-04-08
130 2021-10-20 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Błaszczyk Monika 2021-12-20
132 2021-11-05 Przebudowa boiska sportowego z trawy naturalnej III Łukasz Kopka 2021-12-15
133 2021-11-10 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów II Łukasz Kopka 2021-12-10
131 2021-10-26 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów Błaszczyk Monika 2021-11-10
129 2021-10-19 ?Przebudowa boiska sportowego z trawy naturalnej? II Łukasz Kopka 2021-11-05
128 Przebudowa boiska sportowego z trawy naturalnej Łukasz Kopka 2021-11-05
127 2021-08-26 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi gminnej w miejscowści Janów działki 180, 216, 106 Łukasz Kopka 2021-10-13
126 2021-06-18 Ogłoszenie o zamówieniu Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów Łukasz Kopka 2021-07-22
124 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2020-12-02
125 Remont dachu w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie Łukasz Kopka 2020-11-20
121 Organizacja stołówek w publicznych szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów, tj. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Lasocinie oraz w Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie, realizowany w ramach rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu 2020” Łukasz Kopka 2020-09-01
120 Modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego realizowana w ramach zadania pn. Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w miejscowości Brochów i Janów Łukasz Kopka 2020-06-29
119 Modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego realizowana w ramach zadania pn. Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego w miejscowości Brochow i Janów Łukasz Kopka 2020-06-05
118 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2020-04-03
117 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2020-03-20
116 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach Łukasz Kopka 2019-10-01
115 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach Joanna Tarczyk 2019-09-05
113 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kromnów Joanna Tarczyk 2019-08-19
112 "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Konarach” Łukasz Kopka 2019-08-07
108 Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Śladów Łukasz Kopka 2018-07-03
104 "Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów" III Łukasz Kopka 2018-06-04
103 "Budowa Targowiska wiejskiego "Mój rynek" na działce nr ewid. 315 w miejscowości Brochów, gmina Brochów II” w formule zaprojektuj i wybuduj Łukasz Kopka 2018-05-23
102 Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie Łukasz Kopka 2018-05-22
101 "Przebudowa drogi gminnej nr 380124W "Gruszowa" w miejscowości Brochów, Gmina Brochów" II Łukasz Kopka 2018-05-14
98 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brochów Łukasz Kopka 2018-03-08
96 „Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Gminie Brochów” nr sprawy ZP.GN.271.6.2017 Łukasz Kopka 2017-11-16
97 „Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Brochów na zajęcia pozalekcyjne” Cętkowska Magdalena 2017-11-03
95 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śladów, Kromnów, Gorzewnica , Górki Joanna Tarczyk 2017-10-17
94 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Śladów, Przęsławice, Nowa Wieś Śladów Łukasz Kopka 2017-10-11
93 „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Brochów” Łukasz Kopka 2017-08-16
80 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej w miejscowościach : Kromnów, Gorzewnica i Górki Łukasz Kopka 2016-02-22
79 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 609 972,84 PLN. Łukasz Kopka 2015-12-31
76 Wykonanie map do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej we wsi Kromnów i Gorzewnica Łukasz Kopka 2015-09-03
77 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Brochów Łukasz Kopka 2015-08-31
74 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wólce Smolanej Łukasz Kopka 2015-07-31
71 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA „ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY BROCHÓW” Łukasz Kopka 2015-05-19
70 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociągowej we wsi Przęsławice Łukasz Kopka 2015-05-13
68 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUDYNKU STACJI KOLEI WĄSKOTOROWEJ W TUŁOWICACH GM. BROCHÓW – AGD Łukasz Kopka 2015-03-05
61 Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Brochów Łukasz Kopka 2014-06-25

[Liczba odsłon: 2613190]

przewiń do góry