Brochów dnia 31.12.2020 r.

 

ZP.273.34.2020

(znak sprawy)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie II ”

realizowanego w ramach projektu pt. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

 

Zamawiający:

Gmina Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Tel. 22 100 25 99

Email: gmina@brochow.pl www.brochow.pl

NIP 837 169 27 23  REGON 015891220

 

 

 

Załączone pliki:
2020.12.31_zapytanie_ofertowe - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-31 12:01:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 12:01:44
2020.12.31._zal_nr_1._lista_zakupow - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-31 12:01:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 12:01:44
2020.12.31._zalacznik_nr_2_-_szczegolowa_specyfikacja_techniczna - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-31 12:01:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 12:01:44
2020.12.31_zal_nr_3._formularz_ofertowy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-31 12:01:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 12:01:44
2020.12.31.zalacznik_nr_4_wzor_umowy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-31 12:01:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 12:01:44
2020.12.31.zal._nr_1_do_umowy - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data dodania: 2020-12-31 12:01:44
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 12:01:44
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-31 11:57:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-31 12:01:44
 • Liczba odsłon: 91
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1877849]

przewiń do góry